Όροι και προϋποθέσεις για Blue Benefits

 H ετήσια συνδρομή Blue Benefits σημαίνει τη παροχή ειδικών προσφορών, η οποίες λειτουργούν με βάση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Ταξιδίου και τους ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία παρέχει στον Κάτοχο και στα Μέλη συγκεκριμένες παροχές όπως καθορίζονται πιο κάτω.

Το Blue Boomerang Program είναι μια  ειδική προσφορά που λειτουργεί σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους και Κανονισμούς της Blue Air, οι οποίοι παρέχουν στον κάτοχο και σε άλλα πρόσωπα ορισμένα οφέλη όπως καθορίζονται παρακάτω:

Ο Κάτοχος της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits είναι το πρόσωπο που κατονομάζεται ως κάτοχος της ετήσιας συνδρομής κατά την υποβολή της αίτησης για την ετήσια εγγραφή. Ανάλογα με τον τύπο της Επιλεγμένης Ετήσιας Εγγραφής, ο κάτοχος μπορεί να ορίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μελών της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits που θα επωφεληθούν από την κατάρτιση της ειδικής προσφοράς.

Η Blue Air προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα αγοράς τριών τύπων ετήσιων συνδρομών. Η ετήσια συνδρομή «Blue Benefits Together» προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και ένα επιπλέον μέλος. Η ετήσια συνδρομή της «Blue Benefits Family» προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και 3 (τρία) επιπλέον μέλη. Η ετήσια συνδρομή «Blue Benefits Friends» προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ειδικές παροχές προσφορών για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής και 8 (οκτώ) επιπλέον μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες συνδρομές Blue Benefits, παρακαλούμε ελέγξτε τους συγκεκριμένους όρους ταξιδίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η ετήσια συνδρομή στο Blue Benefits μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία εγγραφής, δημιουργώντας λογαριασμό για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής των Blue Benefits και καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή. The Holder must be at least 18 years old at the moment of purchasing the Blue Benefits Annual Subscription.

Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν την ετήσια συνδρομή «Blue Benefits Together» με 39,99 EUR / έτος, ετήσια εγγραφή » Blue Benefits Family» με 74,99 EUR / έτος και ετήσια εγγραφή «Blue Benefits Friends» με 149,99 EUR / έτος

Η ετήσια συνδρομής στο Blue Benefits παρέχει στους κατόχους και τα μέλη ειδικά μειωμένα ναύλα, το οποία δεν είναι διαθέσιμα σε μη μέλη. Γίνοντας κάτοχος της ετήσιας συνδρομής του Blue Benefits, ο πελάτης θα λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με προσφορές προώθησης μόνο για μέλη και θα είναι εγγεγραμμένος στο ενημερωτικό δελτίο της Blue Air. Ο πελάτης μπορεί να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή

Η ειδική προσφορά της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits περιλαμβάνει εκπτώσεις όπως: 12 EUR έκπτωση σε αεροπορικά ναύλα (ισχύει ανά επιβάτη ανά τμήμα πτήσης) και 6 EUR έκπτωση στις αποσκευές (ισχύουν ανά επιβάτη ανά τμήμα πτήσης).

Αυτή η παροχή ειδικών προσφορών δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ειδικές προσφορές και προσφορές που προσφέρονται από την αεροπορική εταιρεία, εκτός εάν το υποδείξει συγκεκριμένα ειδικά η Blue Air. Επιπλέον, η ετήσια συνδρομή Blue Benefits δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των μειωμένων ναύλων σε όλες τις διαδρομές και ανά πάσα στιγμή. Τα επίπεδα ναύλων χαμηλότερα από 19,99 EUR, καθώς και μη τακτικές πτήσεις (π.χ. ναυλομένες πτήσεις ή / και πτήσεις κοινού κωδικού) δεν υπόκεινται σε έκπτωση με τη χρήση της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ετήσιες παροχές συνδρομής της Blue Air, ο κάτοχος της ετήσιας συνδρομής πρέπει να αγοράσει τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του και να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος, σε όλες τις περιπτώσεις, στους επιβάτες της κράτησης. Το μέλος / μέλη της ετήσιας συνδρομής μπορεί να διαφέρει σε κάθε κράτηση, ωστόσο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των επιπλέον μελών σύμφωνα με την επιλεγμένη ετήσια συνδρομή Blue Benefits. Το επιπλέον μέλος της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits δεν μπορεί να είναι βρέφος.

Τα μέλη της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits θα επωφεληθούν τη παροχή των ειδικών προσφορών, εφόσον οι υπηρεσίες έχουν αγοραστεί από τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής των Blue Benefits και εφόσον είναι στην ίδια κράτηση με τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής του κατόχου των Blue Benefits

Η αλλαγή ονόματος δεν επιτρέπεται για τον κάτοχο της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits, αλλά επιτρέπεται για τα μέλη της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits σύμφωνα με τους όρους ταξιδιού της Blue Air

In case the Holder of a Blue Benefits Annual Subscription wants to change his/her name within the one-year validity period of the Subscription, the Holder should contact us, using the form available on the Blue Air’s website.

Τα Οφέλη της Ετήσιας Εγγραφής μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή, με προειδοποίηση στον Ετήσιο Κάτοχο / Μέλη. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να τερματίσει την ετήσια συνδρομή αν δεν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που έγιναν με την αποστολή της ειδοποίησης τερματισμού στην Εταιρεία. Για να αποφευχθεί η αμφιβολία, αν ο πελάτης επιλέξει να τερματίσει την ετήσια συνδρομή Blue Benefits, η ετήσια συνδρομή δεν επιστρέφεται.

Τα οφέλη της ετήσιας συνδρομής στο Blue Benefits είναι μη μεταβιβάσιμα. Ο κάτοχος της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits πρέπει να ενημερώνει την Εταιρεία όταν αντιλαμβάνεται την τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιδιότητας ως κάτοχος.

Οι υπηρεσίες που αγοράζονται με τη χρήση της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits δεν προσφέρονται για εμπορικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.

Ο κάτοχος της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits θα παρέχει ακριβείς και αληθείς προσωπικές πληροφορίες κατά την υποβολή αίτησης για την ετήσια συνδρομή Blue Benefits. Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών της, συμμορφούμενο με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 («GDPR»). Ως εξής, η Εταιρεία θα συλλέξει ορισμένες πληροφορίες («προσωπικά δεδομένα») που παρέχει ο πελάτης κατά τη διάρκεια των διατυπώσεων εγγραφής (για παράδειγμα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τίτλος, διεύθυνση, τηλεφώνο κλπ.) και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να προσφέρει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνει τον πελάτη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τις προωθητικές προσφορές καθώς και την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Blue Air, ελέγξτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η ετήσια συνδρομή ισχύει για 12 (δώδεκα) ημερολογιακούς μήνες που αρχίζουν την ημέρα αποδοχής του εντύπου εγγραφής, μετά την καταβολή του τέλους μέλους

Οι πελάτες που αγοράζουν την ετήσια συνδρομή Blue Benefits από τις 5 Νοεμβρίου 2019 έως τις 18 Νοεμβρίου 2019 θα λάβουν δωρεάν την υπηρεσία Flex. Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία Flex θα είναι διαθέσιμη για κάθε κράτηση που γίνεται μέσω της ετήσιας συνδρομής Blue Benefits, καθ ‘όλη τη διάρκεια ισχύος της ετήσιας συνδρομής. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία Flex είναι διαθέσιμες στους όρους ταξιδίου.

Οι όροι ταξιδίου της Blue Air ισχύουν για όλες τις κρατήσεις ή αγορές υπηρεσιών από τον κάτοχο / μέλη της ετήσιας συνδρομής

Η Blue Air διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την προσχώρηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο και / ή να καταγγείλει την ιδιότητα μέλους οποτεδήποτε σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

Πρόγραμμα Blue Boomerang:

Ένας συνδρομητής Blue Benefit θα παίρνει έναν μοναδικό σύνδεσμο ο οποίος θα βρίσκεται στο Blue Air ηλεκτρονικό λογαριασμό του.  Ο αρχικός κάτοχος συνδρομής (ο Διαχειριστής) μπορεί να μοιραστεί αυτό το μοναδικό σύνδεσμο με άλλους, με δική του επιλογή (π.χ. φίλοι, οικογένεια, γνωστοί). Οι παραλήπτες αυτού του συνδέσμου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον σύνδεσμο και να αγοράσουν μια συνδρομή Blue Benefit σε μειωμένη τιμή. Η έκπτωση είναι σταθερή ως εξής: 10, 15, 20 EUR για BB1 + 1 (Blue Benefits Together), BB1 + 3 (Blue Benefits Family), BB1 + 8 (Blue Benefits Friends). Με την αγορά μιας από τις συνδρομές Blue Benefits, ο Διαχειριστής θα λάβει ένα κίνητρο (χρηματικό πλεονέκτημα). Το κίνητρο είναι σταθερό: 10 EUR. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σύνδεσμος. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό κίνητρο που θα λάβει ο Διαχειρίστης. Το συσσωρευμένο κίνητρο καταβάλλεται αποκλειστικά στο Blue πορτοφόλι του Διαχειριστή. Το κίνητρο δεν μπορεί να προσφερθεί ή να πληρωθεί με άλλο τρόπο στον Διαχειριστή (συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κάρτας, τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικού εμβάσματος κ.λπ.). Εάν ο Διαχειριστής δεν διαθέτει ενεργό λογαριασμό στο BlueWallet, θα δημιουργηθεί αυτόματα για αυτόν.

 

Η ημερομηνία ισχύος για κάθε κίνητρο είναι δώδεκα (12) μήνες. Κάθε κίνητρο θα ακολουθήσει τους κανόνες κατανάλωσης του BlueWallet.